Аутизъм ( Аутистичен спектър )


Честота

Според проучване на Елизабет Хейт (2002) от университета в Кливланд (САЩ), от аутизъм страдат около 0,2 % от децата, но рискът в едно семейство да се роди второ аутистично дете нараства повече от 50 пъти – около 10-20 %. Според други данни в семейства с две и повече аутистични деца рискът да се роди следващо дете с аутизъм нараства на 35 %.
 
Определение


“Детският аутизъм е вид генерализирано разстройство на развитието, което се определя от абнормно и/или нарушено развитие, възникнало преди 3-годишна възраст и проявяващо се в анормален тип функциониране в три области: на социалните взаимоотношения, на комуникацията и на поведението”. (МКБ 10)
Понятието аутистичен и аутизъм за първи път е употребено от швейцарския психиатър Е. Блойлер през 1911г. като симптом, който се отнасял до загуба на контакт с външния свят в случаите на шизофрения.
     Думата аутизъм произлиза от гръцката аутос , означаваща сам, лично, самостоятелно.          
      Аутизмът е генерализирано разстройство на личността, характеризиращо се с големи трудности при влизане в контакт и установяване взаимоотношения с други хора. Характеризира се със следните особености:
-липса на контакт, т.е. затвореност в себе си. Това много го доближава до характеристиките на шизофренията и затова често аутизмът се разглежда като форма на шизофрения в ранна детска възраст ;
-липса на общуване с поглед , гукане, реч – има засягане на мисловните способности и специално на символното мислене, което е причина да не се изгради речева комуникационна способност (за да има мисъл, трябва да съществува език);
-поява на тревога при промяна в околната сред
а.


Деца с аутизъм трудно разбират чувствата на хората и трудно преценяват реакциите им, което води до недоразумение. Приемането на езика в буквалното му значение води до неспособност да разберат хората, дали се шегуват или говорят това, което мислят.

Причини

Причините за появата на аутистичното поведение са доста противоречиви. Повечето автори приемат, че причините са многобройни,  но учените категорично изключват психологическия фактор. По – голямата част от тях защитават идеята, че аутизмът е генетично заболяване, или че именно проявата на редица гени води до симптомите и протичането му. И все пак, все още не е ясно кои точно фактори отключват действието на тези гени.
 


Лечение


Лечението на тези деца се състои в използването на специални психологични и педагогически подходи за създаване на поведенчески навици и минимално необходима реч за общуване.

Други статистики

От 75% до 50% от диагностицираните с аутизъм деца проявяват умствена изостаналост, а 30% развиват епилепсия, което потвърждава съмненията, че причината за аутизма е генетична. Отделни студии установяват аномалии в мозъчната кора и малкия мозък, както и повишени нива на серотонин в кръвта, но при тези резултати се касае за студии с малък брой изследвани лица, при които не е ясно дали дисфункците са причина, следствие или съпътстваща характеристика на аутизма.
 

 Аутистичен спектър:
  • Аутистично разстройство
  • Синдром на Аспергер
  • Синдром на Рет
  • Дезинтегративно разстройство в детството
  • Генерализирано разстройство на развитието
 Още за аутизма

Няма коментари:

Публикуване на коментар