сряда, 11 януари 2017 г.

Семейно консултиране


Някои семейства за здрави и щастливи. Но не всички семейства са така стабилни през цялото време. Стресът от модерния забързан начин на живот, годините съвместно съжителство, промяната в характерите, ежедневните малки проблеми и още причини, могат да доведат до криза в семейството. Тогава семейните членове си задават много въпроси, чиито отговори не винаги могат да открият сами. Дори и най-добрите семейства могат да се намерят в ситуация, в която да имат нужда от подкрепа и имено тогава идва решението да потърсят семеен консултант/ терапевт. Това решение не е никак лесно. Често семействата приемат отиването при специалист като голямо предизвикателство - човек извън семейството ще разбере какво се случва в дома им. Тази мисъл за навлизане в най-съкровеното пространство, чиито тайни са пазени дълго време, е трудна за преодоляване. 

Отиването на семейна терапия трябва да се приема като откриване на нови инструменти за общуване, за работа с проблемите, за преодоляване на пречките за хармонични взимоотношения. Ще откриете нови начини да общувате един с друг, дори може да "видите" нови страни на своите близки, които до момента не сте познавали. 

Семейното консултиране и терапия работят с отношенията между членовете на семейството, както и между брачните партньори. Семейството е система, в която членовете си взаимодействат по между си и влияят един на друг, въпреки че не винаги това е напълно осъзнато. 
В живота си човек непрекъснато се намира в някакъв вид система - в своето семейство, в интимна връзка, в приятелски кръг, в професионална сфера и т.н. През целия си живот ние винаги сме част от различни общности, участваме в различни свързаности (семейство, приятелски кръг, професионална общност и др. ). Тези връзки са важна част от нас самите, от нашата идентичност – това, което знаем и вярваме че сме. Те са  определящи за емоционалните ни преживявания. Семейното консултиране се занимава с отношенията между хората, които стоят в основата на онова, което ние като личности преживяваме. То  е особено успешно, поради включване на широкия контекст около възникнал проблем, свързан с жизнени кризи – развод, загуба, болест, психична болест в семейството, връзката семейство-училище, зависимости и наркомания, насилие и други проблеми на семейната система.
Семейното консултиране е полезно при:
  • Конфликтни отношения в двойката
  • Конфликтни отношения в семейството - между родители и деца, както и между други членове на семейството
  • Неудовлетвореност от интимната връзка - охладняване на партньорските взаимоотношения, отчуждение 
  • Неудовлетвореност от собствените постижения и личното функциониране
  • Депресия, тревожност на член от семейството 
  • Трудности при комуникацията с деца и юноши

Семейният консултант, заедно с клиента си, прави взаимовръзка между дадени събития  и отношения, и последствията от тях. Показва различна гледна точка на семейството и по този начин заедно успяват да намерят път към по-удовлетворяващи отношения и по-добро качество на комуникация.Системното мислене е в основата на семейния подход. Често пъти ние мислим, че проблемът е в самите нас или пък не можем да разберем кое не е наред и защо се случват определени събития, или защо имаме определени реакция. Не разбираме защо не сме в хармония със заобикалящия ни свят и хората в него. Идеята на системното мислене е, че "няма болен индивид", има "болни взаимоотношения". Семейният терапевт работи върху взаимоотношенията, начинът, по който функционира семейната система (и не само семейната), в която клиентът се намира. Историята на клиента се разглежда винаги в контекста на заобикалящата го среда. Изследват се минали събития, взaимоотношения, които е възможно да влияят на настоящия момент. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар