сряда, 29 септември 2021 г.

Защо работа със специален педагог? Част 2 - Писане


В първата част от серията публикации, относно уменията, които детето е необходими да усвои преди да започне обучение по академични умения, представих тези за четенето. В настоящата статия, ще опиша умения, които са свързани с процеса на писане.

Едно от важните изисквания за усвояването на всяка дейност е наличието на мотивация. За да мотивираме детето да се научи да пише, то трябва да направим писането смислено.

Ако директно се фокусираме върху механиката на писане често това може да попречи на детето да разбере и постигне целта на писането. Неуспехът, още в началото може да го демотивира да продължи процеса. Затова би било добре да мислим отвъд традиционните начини, по които сме се учили да пишем и да се съсредоточим върху осмислянето на писането, да помогнем на детето да разбере ползите от усвояването на това умение.

Една дейност, с която може да го мотивирате е като научите детето да иска желани предмети чрез размяна на предварително написани думи от вас за предпочитани от него елементи. Например, напишете няколко предпочитани от детето ви храни и го поощрете, когато ги иска, да ви го казва показвайки ви листчето. Дори детето да не може да чете, с тренировки и показване на листчето и предмета, то ще запомни начина, по който се изписва думата (така ще натрупа зрителна памет за основни думи).

Това е мощен начин да дадете на детето директен контрол над средата, докато детето усвоява функционалната употреба на писмени думи. Като бонус, дейността позволява на детето да използва предварително написани думи, без да се налага първо да усвоява по-сложни фини двигателни и когнитивни умения.

Базисни умения за усвояване на умението писане:

 1. Фина моторика

Усвояването на пинсетния захват е основна предпоставка за писане. Това е начинът, по който държим средството за писане (химикал/молив и др.). За да имаме стабилен захват, фината моторика трябва да е добре развита.

Дейности:

- Тук са включени всички дейности, които изискват фини двигателни умения с пръсти на ръцете, напр. нанизване, игра със сортери, игра с пластилин/ кинетичен пясък, защипване на щипки и т.н.
- За подпомагане на процеса писане/ четене и развиване на фина моторика, можете да използвате дървени щипки за простор, на които да изпишете буквите от азбуката. На лист изписвате кратки думи, които ползвате в ежедневието. Целта е детето да защипе всяка буква от думата на съответното място (изображение 1).

изображение 1

- Сортери – сортерите дават възможност за откриване на съвпадения, еднакви фигури. Също така за намирането на правилния начин за вгнездяване на формичката в дупката е необходимо умение за разрешаване на проблеми, преценка на размер, натиск, точна ръка.
- Самостоятелно миене на зъби (с обикновена четка, а не с електрическа)
- Самостоятелно сресване на косата
- Прелистване на страници

2. Пространствена ориентация

- Ляво-дясна ориентация; ориентация за под, над, по средата

Проблеми с ляво-дясната ориентация, както и за понятията под, над, по средата, могат да повлияят негативно на процеса на писане и да доведат до обръщането на букви и думи, писане в грешна посока или започване от грешната страна на страницата.

Дейности:

- играйте игри, които включват посоки ляво-дясно, под, над, по средата - могат да се посочват с ръка или детето да бъде по-активно, като премества тялото си в оказаната посока.
- можете да дадете на детето да държи нещо в дясната си ръка и да извършва движения с нея-това ще подаде сигнал до мозъка, че дясната ръка е различна от лявата (и обратното).

3. Билатерална координация

Това е способност да извършваме координирани движения между лявата и дясната половина на тялото.

Дейности:

Такива, които включват едновременни действия с двете ръце, като например: правене на вертикални/ хоризонтални линии и/или кръгове на лист едновременно с двете ръце

- проследяване на форми, линии едновременно с двете ръце

4. Визуално-двигателна интеграция (координация око-ръка)

Позволява на ръцете да възпроизвеждат правилно това, което виждат очите, като например да могат да копират форми, букви и цифри. 

Децата трябва да имат контрол над своите ръце. Тялото трябва да прави това, което мозъкът му казва. За писането добрата координация око-ръка е от съществено значение. Ако ръката не успява да изобрази това, което мозъкът диктува, дори и детето да знае какво трябва да напише, то бъде трудно или дори невъзможно за осъществяване.

Дейности:

- Посочване на еднакви обекти, изобразени на лист едновременно с две ръце (изображение 2)
- Проследяване на лабиринти- проследяване с пръст и/или молив на лабиринт подпомага умението за координация между ръцете и очите
- Проследяване на линии и форми – можете да нарисувате линии и/или форми, които детето да проследи първо с пръст, след това със средство за писане.
- Писане с пръсти в пясък/ сол/ ориз или друго.

изображение 2

5. Осъзнаване на собственото тяло в пространството

Деца, които имат затруднения с осъзнаването на тялото си могат да натискат прекалено леко или прекалено силно молива/ химикалката върху хартията.

Дейности:

- Търкаляне, мачкане, дърпане, хвърляне, натискане на пластилин, кинетичен пясък, топка и подобни – дейности, които подпомагат осъзнаване собствената сила на натиск.
- Пъзел – подходящи са дървени пъзели за вгнездяване


Стойката на тялото
също е важна при писането – тя трябва да бъде седнала позиция 90/90/90 градуса в бедрата, коленете и стъпалата - тази позиция не напряга тялото, също така дава достатъчно добро разстояние между очите и листа/ монитора, така че детето да може да фокусира добре. (изображение 3)

изображение 3

Помощни средства и технологии за писане

Може да използвате помощни средства, като държачи/ тренажори, които се поставят върху молива/химикала, за да позиционират правилно палеца, показалеца и средния пръст. Правилното хващане на химикала/молива дава на децата по-фин двигателен контрол, благодарение на който могат да произвеждат четлив почерк, без да страдат от мускулна умора. (изображение 4)

изображение 4


Някои деца може да се нуждаят от помощна технология, за да заобиколят слабостите във фините двигателни умения. Използването на клавиатура също е добър и ефективен метод за писане, който не бива да се омаловажава. При деца, за които използването на химикал е твърде трудно, писането с клавиатура е чудесна алтернатива. Така детето ще има възможност да развие представа за букви, думи, изречения и въобще за писането като полезно умение. Също така чрез въвеждане на умението писане, независимо, че е на клавиатура, ще подпомогнете процеса на четене, тъй като детето ще изгради представа за смисъла на текста.

Дейности:

- Покажете на детето написана дума и нейното изображение и го помолете да открие буквите на клавиатурата.

 Има още много занимания, чрез които можете да подкрепите децата в усвояване на процеса писане. Тук съм изброила по няколко примерни, за да илюстрирам по какъв начин можем да развиваме уменията, необходими за писане. Още можете да откриете в блога и страницата ми.

 

Източници:

https://www.performancehealth.com/articles/21-activities-to-improve-handwriting-in-children-with-special-needs
https://writeshop.com/faqs-special-needs-and-writing/

петък, 3 септември 2021 г.

Защо работа със специален педагог? Кога е необходима? Какво прави той? - част 1 - четене

 


Много родители на деца с нетипично развитие (специални потребности) смятат, че работата със специален педагог трябва да започне в предучилищна или училищна възраст. Тогава е моментът, когато детето започва да се учи да чете, пише, смята и затрудненията му при усвояването на тези умения често са големи и очевидни за родителите. Това е и моментът, когато родителите търсят подкрепата на специалния педагог или ресурсния учител, и насоката им е добра.

Аз обаче препоръчвам работата със специален педагог да започне в по-ранна възраст на детето и ще опиша причините за това.


Усвояването на академични умения като четене, писане, смятане и запаметяване на нова информация (разказвателни предмети), са предшествани от усвояването на много други умения, за които често не си даваме сметка. Ако умението "четене" е "цялостното" умение, то то е съставено от много части, които ще нарека "базисни умения". Базисни, защото базата стои винаги в основата, без нея не може и над нея се надгражда. Тя трябва да бъде стабилна, за да дава сигурност и възможност за развитие на последващи умения.


Ще направя серия от публикации, в които ще опиша именно тези базисни умения, които детето е необходимо да усвои, преди да започне обучение по четене, писане, смятане и други умения, изучавани в предучилищна и училищна възраст. Тук искам да допълня, че дори детето вече да е в посочената възраст, то може и е добре да започне да развива базисните умения, в случай, че все още не е и това ще е най-добрата инвестиция на време, която ще подсигури по-нататъшното му обучение.

Първата публикация е за умението четене.

 

Четене


Кои са базисните умения, които трябва да бъдат изградени, за да се случи процесът на четене? Или какво е четенето?

1. Декодиране

Разпознаване и разбиране на писмени знаци (букви, пунктуация) и свързването им в конкретен смисъл и значение. Или това означава да възприемаме буквите като нещо повече от изображение, по какъвто начин те се възприемат първоначално. Да виждаме ролята им в листа пред нас и да умеем да извличаме информацията, която ни дават.

2. Проследяване

Проследяване, следване на линия, ред - Това е способността да проследим с поглед линия/ред от край до край, да свалим поглед на следващ ред и да повторим действието множество пъти (колкото е необходимо, за да прочетем желания текст).


3. Памет

Способността да запаметим прочетеното – дори да можем да прочетем отделните букви, ако не успеем да ги запаметим, не бихме могли да ги свържем в дума, да свържем думата в изречение и да разберем прочетения текст.


4. Внимание

Умението да се съсредоточим първо ни дава възможност да забележим нещо, да му обърнем внимание. След това ни позволява да го изучим, да възприемем информация, да я преработим. Тренираното търпение и умение да се съсредоточим ни дава времето, което ни е необходимо, за да възприемем и използваме външни стимули и информация.


5. Зрително поле

Свързано е и с проследяването. Необходимо е зрителното ни поле да е достатъчно широко, за да обхване текста, който искаме да прочетем. При някои деца полето е ограничено и те буквално не виждат целия ред. Чрез визуални стимулации окото се тренира и разширява зрителното си поле.


6. Търпение

Търпение да усвоим умението четене. Да стоим по определен начин на определено място, да извършваме определена дейност и да умеем да чакаме резултати.

7. Възпроизвеждане на прочетеното

Свързано с другите базисни умения. Не просто да познаваме буквите, да ги свързваме в думи, изречения, а да можем да разберем прочетеното и да го пресъздадем. Това е и умение за плавност на четено - автоматично и точно прочитане, при което разбираме смисъла на текст, дори когато имаме непознати думи. (чужд език или нечетлив ръкописен почерк).


8. Последователно мислене

Свързано с възпроизвеждане. Пресъздаване на текст, вникване в смисъла на прочетеното, правене на връзка между вече прочетеното с това, което се чете на момента.

9. Разширяване на зрителната памет (речник на зрението)

Това означава да сме натрупали толкова думи в зрителната си памет, че да не е нужно да прочитаме буква по буква думата, а да я разпознаем в мига, в който я зърнем. ( О, аз знам тази дума!).

10. Способност за разрешаване на проблеми

Необходимо е например, когато имаме затруднения с разбирането на прочетеното – „Това няма смисъл. Нека се върна и да го прочета отново.“

Поредността на изброените умения е случайна, няма връзка с поредност на усвояване или степен на важност.


Така погледнато, процесът на четене вече изглежда много по-сложен. Всички тези умения са необходими, за да се случи четенето, поради което препоръчвам работата със специалния педагог да започне на по-ранна възраст, за да се използва времето за усвояване на "базисните" умения, преди същинската работа за четене.

Родителите не винаги разбират защо педагогът не показва букви на детето, когато работи за четене или го прави на по-късен етап в процеса на работа. Усвояването на изброените базисни умения се случва чрез много други занимания, които не винаги включват използването на букви. Във фейсбук страницата и блога си предлагам именно такива, като към описанията ще намерите кои умения се развиват с показаното занимание.

В края допълвам още едно основно умения за четенето - това е мотивацията! Най-добрата мотивация за вашето дете да чете е като вижда добрия пример от родителите и най-близките си. Когато детето вижда четящ възрастен, това провокира неговото любопитство към книгата и го мотивира да се научи да чете. 

В следваща публикация ще опиша уменията, необходими за усвояване на процеса „писане“.Източници:

https://www.readingrockets.org/article/what-reading