Синдром на КлайнфелтерЧестота:

Синдромът на Клайнфелтер е най-често срещаната хромозомна аномалия, разпространена само сред мъжете, най-често причинена от неразделянето на X хромозомите.Честотата е 3 на 1000 новородени момчета. 

Причини:

Само в 25% от случаите, става дума за наследственост, в останалите 75% за ненаследственост.


Характеристика:

Кариотипът е 47 XXY.  Физическите белези са - висок ръст, тесни рамене, широк таз и непропорционален растеж на крайниците, окосмяване и отлагане на подкожна мазнина от женски тип, слабо окосмяване на брадата, недоразвити полови органи. 

Интелект:
Хората със синдром на Клайнфелтер имат лека степен на умствена изостаналост, но не всички.

Лечение: 

Лечението достига частичен ефект, прилага се с тестостерон, което спомага за развитието на вторични полови белези.

Източници:

Станчева, лекции “ Клиника на умствената изостаналост” 
Попзлатева, Ц., лекции Характеристика на дизонтогенезата от типа психическо недоразвитие ( умствена изостаналост)
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар